MINŐSÉGI, MEGBÍZHATÓ
FÉMMEGMUNKÁLÁS100%-ban magyar tulajdonú családi vállakozásADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató a www.iviczbt.hu honlapunkkal kapcsolatos tevékenységeinkre terjed ki.

Az adatkezelő

Cégnév: Ivicz Szerszám- és Alkatrészgyártó Bt.
Székhely: 7300 Komló, Mecsekjánosi puszta 5/b
Levelezési cím: 7300 Komló, Mecsekjánosi puszta 5/b
Cégjegyzékszám: 02-06-071762
Honlap: iviczbt.hu
E-mail cím: iviczpal (kukac) gmail (pont) com
Telefonszám: +36309291032
Képviselő neve: Ivicz Pál


Adatvédelmi tisztviselő: nincs, tevékenységünkre való tekintettel nem kötelező a kinevezése

Adatfeldolgozók megnevezése

Tárhely szolgáltató

Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Adószám: 14571332-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Telefonszám: +36 1 7892 789


Könyvviteli, adózási feladatokkal kapcsolatos adatfeldolgozást végez

Cégnév: Papp-Lóránt Gizella e. v.
Székhely: 7300 Komló, Vörösmarty u. 37.
Adószám: 60614609-1-22
E-mail: puskastiborne@freemail.hu
Telefonszám: +36-72/231-010


Az adatfeldolgozókkal írásbeli szerződést kötöttünk, melyben garanciát vállalnak, hogy az adatfeldolgozás során az Ön adatai megfelelő biztonságban vannak.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés

Hozzájárulásnak minősül bármely olyan nyilatkozat vagy cselekedet, valamint az érintett ráutaló magatartása, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi (ilyennek minősül a böngészés a honlapon, a bepipált négyzet, a telefonos és e-mail-es kapcsolatfelvétel is).

Kapcsolatfelvétel

A „Kapcsolat” menüpont alatt megtalálható elérhetőségünk.

Közvetlenül az elektronikus levelezési címen illetve telefonszámon történő kapcsolatfelvétel

Kapcsolatfelvétel céljából közvetlenül küldött e-mail esetén az e-mail-ben küldött személyes adatokat kezeljük hozzájárulás alapján, melyeket szerződéskötés esetén a szerződés teljesítése alapján kezelünk, szerződés hiányában 30 nap múlva töröljük.Hozzájárulást visszavonni közvetlenül küldött e-mail-lel lehet, ekkor az adatokat 1 munkanapon belül töröljük. Telefonon történő kapcsolatfelvétel esetén a hívó fél telefonszámát nem tároljuk, azokat a híváslistáról naponta töröljük. A hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés ettől függetlenül jogszerűnek számít. (Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pont)

Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok A kezelhető személyes adatok köre, melyet az Önéletrajzban Ön ad meg: név, lakcím, képesítési adatok, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van). A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatjuk, ha nem őt választottuk az adott állásra, ebben az esetben az adatokat azonnali hatállyal töröljük, illetve az önéletrajzot visszaadjuk, ha ezt a felvételre jelentkező a jelentkezéskor kéri. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése. Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség (Preambulum 44.) ha az az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (6 cikk (1) b./). A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Az Ivicz Bt munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezetője. A személyes adatok tárolásának időtartama: a pályázat elbírálásáig. Amennyiben szerződéskötésre kerül sor, úgy a munkavállaló munkaszerződésben, valamit bér, adó, TB ügyintézéshez törvény által meghatározott adatainak kezeléséről a szerződéskötéskor részletes tájékoztatást kap, beleértve az alkalmassági vizsgálatot, a munkahelyi baleset és foglalkozási megbetegedéssel, a munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelést is.

A honlapon alkalmazott sütik

Általános tájékoztatás a sütikről

A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a hozzájárulását kell kérni. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének, hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek,ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja. A süti lényege, hogy a weboldal szolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető (profilalkotásra alkalmas).

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet sütik

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az oldalon végzett műveletek megjegyzését. Ezek a sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Használatot elősegítő sütik

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik. Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.

Teljesítményt biztosító sütik

Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords). Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy utasítsa el az összes sütit vagy hogy jelezze, ha a rendszer egy sütit küld. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Safari
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Felhívjuk a figyelmet: előfordulhat, hogy bizonyos webhely funkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni sütik nélkül.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Ilyen jellegű adattovábbítás társaságunknál nem történik.

Adatbiztonsági intézkedések

Társaságunk a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen, azokat bizalmas adatként minősíti és kezeli.Biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

Az érintettek jogai. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett hozzáférési joga

Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, hogy kezelik-e az adatait és pontosan milyen személyes adatait kezelik.

A helyesbítéshez való jog és a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Joga van pontatlan adatainak helyesbítését illetve kiegészítését kérni illetve töröltetheti adatait, ha a törlés más jogos érdekét nem korlátozza.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ha Ön úgy véli, hogy jogosulatlanul kezeljük adatait, akkor kérheti az adatkezelés korlátozását, míg nem tisztázzuk a helyzetet, vagy ha mi már törölnénk az adatot, de Önnek még jogai védelmében szüksége van rá,akkor ebben az esetben csak tároljuk az adatot.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel közöltük az adatot és erről Önt tájékoztatjuk. Az adathordozhatósághoz való jog Ön kérheti, hogy a nálunk kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve kérheti a közvetlen továbbítását is, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A tiltakozáshoz való jog

Adatkezelés ellen tiltakozni csak jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen lehet. Önt ez a weboldal használata során nem érinti.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ilyen jellegű adatkezelést nem végzünk.

Korlátozások

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) és az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Önnek joga van arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál –ha megítélése szerint a személyes adatainak kezelése megsérti a Rendeletet, illetve joga van ez ügyben bírósághoz is fordulni.

A felügyeleti hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Weboldal: naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400


A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A felügyeleti hatóság döntésével szemben Ön jogosult bírósághoz fordulni. Ezen jogaival az adatkezelőhöz benyújtott kérelemmel élhet. Halála esetén 5 éven belül ezen jogokkal az Adatkezelőnél vagy közjegyzőnél Ön által nyilatkozatban megnevezett személy, ennek hiányában közvetlen hozzátartozója élhet, ha ezt a nyilatkozatban meg nem tiltja. Joga van adatvédelmi incidensről tájékoztatást kapni, ha az Ön adatai érintettek. Joga van az adatkezeléssel kapcsolatban felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: naih.hu; postacím: 1530 Budapest, pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) panaszt benyújtani illetve bírósághoz fordulni.

Fogalom meghatározások a GDPR rendelet alkalmazásában

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azok a közhatalmi szervek, amelyek uniós vagy tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Az adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv

„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket, vagy c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz

A tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről az irányadó jogszabály. Tájékoztatónkat az adatkezelésünkben esetlegesen bekövetkező változásoknak megfelelően és a jogszabályi változások figyelembevételével frissítjük.

Hatályos: 2019.02.01-től

Adatvédelmi tájékoztató

+36 30 929 1032 | iviczbt@gmail.com | H-P-ig 08:00-12:00, 13:00-16:00

2024 Ivicz Bt | Minden jog fenntartva